Interacţiunea PHP-MySQL

MySQL – utilizează la realizarea interogărilor standartul SQL (Server Query Language) cu anumite mici modificări. Pentru interactiunea PHP-MySQL sunt utilizate mai multe funcţii. Majoritatea funţiilor returnează un array sau un număr, care reprezintă datele referitor la numărul de coloane, tabele, inregistrări etc. Sau reprezintă un array cu inregistrările dintr-o tabelă sau mai multe tabele, sau numele coloanelor, tabelelor etc.
Pentru a putea realiza cererile MySQL este necesar să stabilim o legatură cu serverul MySQL. Pentru a stabili această legatură trebuie specificaţi 4 parametri strict necesari şi unul secundar :

1. Numele hostului unde este stocată baza de date MySQL.
2. Numele utilizatorului.
3. Parola
4. Numele Bazei de Date necesare.
5. Time zone (secundar)

Interacţiunea PHP-MySQL ar fi bine să o realizăm într-o clasă. Asta ne va permite implementarea interacţiunii PHP-MySQL oriunde unde vom avea nevoie de ea.
În baza acestor 5 parametri se stabileşte legatura cu serverul. Această legatură cu serverul ar fi bine să o realizăm în constructorul clasei. Asta ne va asigura că la utilizarea instanţelor de tip clasă, va fi realizată legatura cu serverul. Aceşti 5 parametri DB_HOST, DB_USER, DB_PASS, DB_NAME, DB_TIME vor fi definiţi ca constante în fişierul de config.
Continue reading Interacţiunea PHP-MySQL

[ubuntu] apache enable virtual hosts

fisierele de configurare se afla in :

/etc/apache2/

fisierele de configurare a domeniilor sunt in

/etc/apache2/sites-available

iar, apache2 le activeaza pe alea care sunt in directoriu :

/etc/apache2/sites-enabled
husanu@srv1:/etc/apache2/sites-enabled$ ls -l
total 0
lrwxrwxrwx 1 root root 39 2010-01-09 22:45 a.com.conf -> /etc/apache2/sites-available/a.com.conf

si continutul fisierului de configurare a.com.conf

<VirtualHost *:80>
  ServerName a.com
  ServerAdmin webmaster@puk.ro
  DocumentRoot /var/www/a.com
  ErrorLog /var/log/apache2/a.com.log
  CustomLog /var/log/apache2/a.com.access.log combined
</VirtualHost>
<VirtualHost *:80>
  ServerName a.a.com
  ServerAdmin webmaster@puk.ro
  DocumentRoot /var/www/a.a.com
  ErrorLog /var/log/apache2/a.a.com.log
  CustomLog /var/log/apache2/a.a.com-access.log combined
</VirtualHost>
acest fisier de configurare raspunde pt domeniile a.com si a.a.com