Lucru cu Obiectele în JavaScript

Javascript este un limbaj implementat practic in toate bowserele web. Scripurile acestui limbaj se execută pe maşina clientului, din această cauză foarte des se utilizează la dezvoltarea aplicaţiilor web pentru realizarea diferitelor efecte insoţite de anumite evenimente. De asemenea pentru realizarea efectelor insoţite de evenimente se mai utilizeaza si anumite librării cum este spre exemplu jquery. Însă aceste librării tot sunt realizate pe baza javascriptului. Deseori aceste librării sunt realizate in baza programarii orientate pe obiect, Programarea orientată pe obiect permite o inaltă organizare a scriptului.
Un obiect se iniţiază in felul urmator :

var MyObject = new Object();

Variabila MyObject este de tip Object . Acum dacă avem nevoie de a realiza un modul cu o anumită destinaţie în care se pot include functii, variabile etc. Pentru a fi mai pe înţelesul fiecaruii vom face un exemplu.
Exemplu consta în:
Este necesar ca anunţurile A, B, C, D, E, F, G, H, I, J să se afişeze pe rînd la un interval de 10 secunde.
ex:
fisierul anunt.js

var Anunt = new Object();
Anunt.index = 1;
Anunt.max = 0;
Anunt.GetNext = function(index,div,title){
    if(index >= Anunt.max){
        Anunt.index = 1;
    }else{
        Anunt.index = index + 1;
    }
    Anunt.GetIndex(Anunt.index,div,title);
}
Anunt.GetPrevious = function(index,div,title){
    if(index <= 1){
        Anunt.index = Anunt.max;
    }else{
        Anunt.index = index - 1;
    }
    Anunt.GetIndex(Anunt.index,div,title);
}
Anunt.GetIndex = function(index,div,title){

    for(var i = 1; i < Anunt.max + 1; i++ ){
        if(index != i){
            var divlnhide = document.getElementById(div + i);
            if(divlnhide){
                divlnhide.style.display = 'none';
            }
        }else{
            var divln = document.getElementById(div + index);
            divln.style.display = 'block';
        }
    }
    Anunt.SetInfo(div,title);
}
Anunt.SetInfo = function(div,title){
    var info = document.getElementById('info-' + div);
    info.innerHTML = title + Anunt.index + ' din ' + Anunt.max;
}
Anunt.SetDefaultInfo= function(max,div,title){
    Anunt.max = max;
    Anunt.GetIndex(Anunt.index,div,title);
    var info = document.getElementById('info-' + div);
    info.innerHTML = title + Anunt.index + ' din ' + Anunt.max;
}
Anunt.Interactiv = function(sec,div,title){
    Anunt.GetNext(Anunt.index,div,title);
    setTimeout("Anunt.Interactiv(" + sec + ",'" + div + "','" + title
+ "')",sec);
}

fisierul anunt.html :

<html>
 <head>
  <title>Javascript Utilizarea Obiectelor</title>
  <script src="anunt.js"></script>
 </head>
 <body>
  <div id="anunturi">
   <div id="anunt1">Acesta este primul anunt din lista</div>
   <div id="anunt2">Acesta este al doilea anunt din lista</div>
   <div id="anunt3">Acesta este al treilea anunt din lista</div>
   <div id="anunt4">Acesta este al patrulea anunt din lista</div>
   <div id="anunt5">Acesta este al cincilea anunt din lista</div>
   <div id="info-anunt"></div>
   <script>
     Anunt.SetDefaultInfo(5,'anunt','Anunţuri - ');
     Anunt.Interactiv(10000,'anunt','Anunţuri - ');
   </script>
  </div>
 </body>
</html>

atat.